Chính sách

Hình thức thanh toán

Quý khách thanh toán bằng tiền mặt, hoạc chuyển vào tài khoản sau : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT S7 Số tài khoản : 135275679 Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Nghệ An

  • Chính sách và quy định chung

    Chào mừng bạn đến với Website CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT S7, tùy thuộc vào các Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ sau đây Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn.

  • Chính sách bảo mật thông tin

    Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm: